Skip to main content

Disclaimer

Vrijwaringsclausule voor BandenVoordeel.com

Wij zijn niet verantwoordelijk voor

Ondanks onze constante zorg en aandacht aan de samenstelling van deze website en de daarin gepubliceerde gegevens, kunnen wij niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de inhoud van de site. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van, of de (on)bereikbaarheid van, de website.

Naast voorgaande bieden wij geen garanties en zijn niet verantwoordelijk ten aanzien van:

  • Externe pagina's en websites waarnaar verwezen wordt.
  • De juistheid, volledigheid en het bijgewerkt zijn van de informatie die op onze website kan worden geraadpleegd of die via onze website wordt uitgewisseld.
  • De veiligheid van onze website en schade die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg is van een onderbreking in de beschikbaarheid van de website.
  • Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina's van deze website. Deze zijn die van de auteur(s) en niet van BandenVoordeel.com.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze disclaimer te wijzigigen zonder voorafgaande melding.

Bedrijfsgegevens:

Deze website is een initiatief van HetSoftwareHuis:

Postadres:
Postbus 3757
6202 NT Maastricht

Kamer van Koophandel: 34159600 te Maastricht

BTW nummer: NL1914.64.090.B01

ING Bank: 67.56.41.039
IBAN nummer: NL09 INGB 0675 6410 39
BIC nummer: INGBNL2A